Watersport outlet shop en boot-recyclage partner voor havens, overheden en particulieren.   

Wat komt er kijken bij de verwerking van een in onbruik geraakt of verouderd vaartuig.

 

Uw vaartuig oud, versleten of beschadigd? Elk vaartuig verdient in ieder geval minstens een geoefende blik om te zien waar de kansen liggen voor een tweede ronde. In het geval dat de herstelkosten hoger liggen dan de gemiddelde waarde van een soortgelijk schip spreken we van een “total loss” en heeft het vaartuig geen waarde meer, tenminste om het zonder verdere inzet op verantwoorde wijze te verkopen. Sterker nog, het is  verworden tot een serieuze afvalberg, waarvan een groot gedeelte hoge kosten met zich meebrengt om verwerkt te worden in de daar voor bestemde afvalstromen.


Het risico dat u loopt met een verouderd, beschadigd of slecht onderhouden vaartuig en waar ligt uw aansprakelijkheid


Bij de bovenstaande constatering komt gelijk een ander gevaar om de hoek en dat is die van de aansprakelijkheid bij schades. Er kunnen situaties ontstaan waarbij bijvoorbeeld een vaartuig op de kant door een bok zakt en schade toebrengt aan de omgeving. Of dat een schip dat in het water ligt en lek raakt of zelfs zinkt met grote milieuschade en peperdure bergingskosten tot gevolg. Let zeer goed op! Niet zelden trekt de verzekeringsmaatschappij zich terug zodra men niet kan aantonen dat het vaartuig netjes onderhouden is en komen deze torenhoge kosten ten laste van de eigenaar. Heeft u de boot net verkocht en gebeurt dit de nieuwe eigenaar? Ook dan komt het voor dat de aansprakelijkheid alsnog terechtkomt bij u, kopers zijn immers de laatste jaren enorm succesvol in het juridisch aantonen dat het goed niet voldeed aan verwachtingen.